Adobe Shockwave Player 12.1.7.157

Adobe Shockwave Player 12.1.7.157

Adobe Systems Inc. – 6,4MB – Freeware
ra khỏi 1410 phiếu

Nhận được từ Adobe Systems Inc.

image/svg+xml VERY GOOD User Rating
478 triệu Web người sử dụng đã cài đặt Adobe Shockwave Player trên toàn thế giới. Adobe Shockwave Player cung cấp quyền truy cập vào chói 3ngày trò chơi và vui chơi giải trí, cuộc biểu tình tương tác sản phẩm, và trực tuyến học ứng dụng.

Tổng quan

Adobe Shockwave Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 18.158 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Shockwave Player là 12.3.5.205, phát hành vào ngày 26/03/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 12.3.4.204, được sử dụng bởi 9 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Shockwave Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,4MB.

Người sử dụng của Adobe Shockwave Player đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Shockwave Player!

Cài đặt

người sử dụng 18.158 UpdateStar có Adobe Shockwave Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản